Βίντεο με αφίσες για τον Ψεματούρη

Οι ζωγραφιές μας για τον Ψεματούρη έγιναν αφίσες και φτιάχτηκε ένα βίντεο με τις αφίσες των νηπιιαγωγείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα