Προγραμματίζοντας τα ρομπότ

Πειραματισμοί με τα ρομπότ της τάξης μας