Ενδοσχολική επιμόρφωση

Στις 9//3/22 υλοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο μας επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: "Δημιουργικός χορός στην εκπαίδευση". Ευχαριστούμε θερμά την εξαιρετική εισηγήτρια κ. Αγγελική Τσαπακιδου, με τη μεταδοτικάτητα που τη διακρίνει, για τις γνώσεις που μας χάρισε ώστε να βελτιώσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Tsapakidou