3η δράση "100 χρόνια Καλαμαριά"

Ζωντανεύοντας τα παιχνίδια της Μικράς Ασίας στα σχολεία της Καλαμαριάς! Παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Μουσείου Σχολικής και Εκπαίδευσης.Το πρόγραμμα εντάσσεται στις Δράσεις Καλαμαριά 1922-2022 της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης.
 
 
παραδοσιακά