Παρουσίαση του eTwinning έργου: Eat healthy, be happy, 2ο τμήμα

https://animoto.com/play/tYT8t2QroYD6U9KWsUwzFw