Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα

Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα με θέμα "Βρες τους τρόπους να διώξουμε τον κορωνοϊό"

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον σύνδεσμο https://codeweek.eu/view/294216/find-the-ways-to-kick-out-coronovirus