Τα προϊόντα του τόπου μας

Στο πλαίσιο του etwinning έργου "My neighborhood, your neighborhood, neighborhoods of the world" τα παιδιά ανέλαβαν  δράση, με τη βοήθεια των γονέων τους, να διερευνήσουν τα προϊόντα της Καλαμαριάς.