Έντυπα για τις εγγραφές

Στον σύνδεσμο θα βρείτε την Αίτηση-δήλωση γονέων/κηδεμόνων

Στον σύνδεσμο θα βρείτε Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.)

Όρια Σχολείων Δήμου Καλαμαριάς

Τα όρια των σχολείων του Δήμου Καλαμαριάς βρίσκονται στον σύνδεσμο

Τα όρια του 12ου Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς βρίσκονται στον σύνδεσμο

Ανακοίνωση εγγραφών Σχ. Έτους 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι  οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022, μέσω της  ηλεκτρονικής εφαρμογής,  στη διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Δικαίωμα εγγραφής  έχουν οι  μαθητές που είναι γεννημένοι το 2017 και το 2018 και ανήκουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου μας.

 

Ως αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας θα πρέπει να είναι αποδεικτικό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΥΘ), μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση αυτών, γίνονται δεκτά και αποδεικτικά από ιδιωτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο γονέας/κηδεμόνας απαιτείται να προσκομίσει δύο τύπους εκ των προαναφερόμενων δικαιολογητικών (πχ λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας και λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ) που έχουν εκδοθεί στο όνομά του/της προς εγγραφή του τέκνου/τέκνων.

 

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή του παιδιού μέσα στο σύστημα, οι γονείς πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail σχολείου:   mail@12nip-kalam.thess.sch.gr

 

1.      Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.).

 

2.      Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας από τα εμβόλια στο Βιβλιάριο Εμβολίων.

 

3.      Βεβαίωση Φοίτησης  για αδέρφια που φοιτούν στο 12ο Δημοτικό Σχολείο.

 

4.      Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

5.      Αίτηση-δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

 

Όλα τα δικαιολογητικά καθώς και τα όρια του σχολείου υπάρχουν στην ιστοσελίδα του σχολείου:    http://12nip-kalam.thess.sch.gr/autosch/joomla15/

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, μπορείτε να τα φέρετε στο σχολείο, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Όλα αυτά τα δικαιολογητικά θα κλειστούν σε φάκελο, όπου έξω θα αναγράφονται ονόματα και τηλέφωνα επικοινωνίας και θα προσκομιστούν στο Νηπιαγωγείο.

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Καθημερινά  13-13.30  μ.μ.

 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310447961

 

Επισημαίνεται ότι, κατά την προσέλευσή σας στο χώρο του Νηπιαγωγείου την περίοδο των εγγραφών, είναι απαραίτητη η  τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ).

Παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.

 

 

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

 

Τόζιου Σουλτάνα