Χάλκινο βραβείο esafety

To σχολείο μας βραβεύτηκε με τη χάλκινη ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας στο πλαίσιο του European Schoolnet.