Πιστοποιητικο Αριστείας

Πιστοποιητικό αριστείας στο 12ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς για τη συμμετοχή του στην εβδομάδα κώδικα 2020

Screenshot 2021-02-09 210628