Το βιβλίο μας για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

Το βιβλίο για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου είναι αποτέλεσμα των ιστοριών που δημιούργησαν τα παιδιά, των αφηγήσεων των αγαπημένων τους βιβλίων κ.λπ. Η δράση παραμένει ανοιχτή. Μπορείτε να στέλνεται τις δικές σας ιστορίες ή αφηγήσεις και το βιβλίο να ενημερώνεται.