Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας για το έργο μας "my neighborhood, your neighborhood, neighborhoods of the world"

Βραβευτήκαμε με την ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας για το etwinning έργο μας "my neighborhood, your neighborhood, neighborhoods of the world". Ενα συνεργατικό έργο με εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Είχαμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τον τόπο μας, την Καλαμαριά μας, τα προϊόντα της, τα αξιοθέατά και την ιστορία της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, εταίρους, μαθητές/τριες και γονείς.

ευρωπαική ποιότητας