Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

   

7:45 – 8:30

Πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριων (προαιρετικό πρόγραμμα)

   

08:15-8:30

Υποδοχή μαθητών/τριών

   

08:30-09:15

Ελεύθερο παιχνίδι - ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)

   

09:15-10:00

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων, πρόγευμα

10:00 – 10:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:45-11:30

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων

   

11:30-12:10

Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ανατροφοδότηση (γωνιές)

12:10-12:45

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων- Αναστοχασμός- Ανατροφοδότηση-Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας και προγραμματισμός επόμενου εργσστηρίου

12:45-13:00

Προετοιμασία για αποχώρηση

   

13:00

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

13:00-14:20

Προετοιμασία γεύματος/γεύμα Χαλάρωση/ύπνος/Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)

 
 

14:20-15:00

Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

 

15:00-15:20

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

15:20-16:00

Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση

 

15:45-16:00

Προετοιμασία για αποχώρηση

 

16:00

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ