Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας έγκεκριμένο για το σχολ. έτος 2022-23 

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας