Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας

Τη φετινή σχολική χρονιά 2022-23 υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας στο σχολείο μας, το οποίο  έφερε  τους μαθητές πιο κοντά με το βιβλίο, εμπλούτισε το λεξιλόγιό τους και καλλιέργησε τη φαντασία τους. Επίσης,  μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Νηπιο- βιβλιοσκώληκες που οργάνωσαν οι παιδικές δημοτικές βιβλιοθήκες Καλαμαρίας, φαίνεται ότι οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη διαδικασία του δανεισμού και άρχισαν να υιοθετούν συνήθειες του καλού αναγνώστη. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ του σχολείου και δημόσιων φορέων (ΚΕΔΚΑ) και η συμμετοχή μας στη γιορτή τους με δράσεις που οργανώσαμε  ενισχύσαν την επιτυχία της δράσηςς και τη διάχυση του προγράμματος στην ευρύτερη κοινότητα. Μπορείτε να δείτε τις δράσεις στον σύνδεσμο https://padlet.com/sofiaspraikou/padlet-hqmbbv8hcjzy05jl