Εκπαιδευτικοί

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΔΙΔΑΣΚΕΙ
Ιωάννογλου Κωνσταντία   Προισταμένη Νηπιαγωγείου
 Παυλίδου Σπυριδούλα / Οικονομοπούλου Μάλαμα  1ο τμήμα
 Ράικου Σοφία / Παπαθεωδόρου Αντώνης  2ο τμήμα
 Κιτσάκη Φωτεινή  Τμήμα Ένταξης