Εκπαιδευτικοί

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΔΙΔΑΣΚΕΙ
 Τόζιου Σουλτάνα  Διευθύντρια/ τμήμα ένταξης  
 Καλογιαννίδου Αναστασία  1ο τμήμα
 Παυλίδου Σπυριδούλα  2ο τμήμα
 Ιωάννογλου Ντίνα  2ο  τμήμα
 Κακαγιά Έφη  3ο  τμήμα
 Παπαθεοδώρου Αντώνης  3ο  τμήμα