Ο Sammy, το τοστάκι και η μάγισσα Ασυμετρία

Μόλις παραλάβαμε τον Sammy, το τοστάκι και τον συναρμολογήσαμε, τον αξιοποιήσαμε σε ένα σενάριο για μαθηματικά γύρω από την έννοια της συμμετρίας.