Διάκριση συμμετοχής στο Bravo Schools

Το σχολείο μας, το 12o Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς  διακρίθηκε στο BravoSchools 2021 με τη συμμετοχή στην κατηγορία «Εφαρμοσμένο Σενάριο – Καινοτόμο Πρόγραμμα» με τίτλο Εμείς, η αυλή μας και το δασάκι μας, στον Παγκόσμιο Στόχο 11 και εντάσσεται στο ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και μαθητές για την προσπάθειά τους! Δεσμευόμαστε όλοι μαζί να είμαστε Πρεσβευτές των 17 Στόχων για τη Δημιουργία ενός Καλύτερου Κόσμου!

Η διάκριση